ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • สหกรณ์ออมดีมีสุข
 • Deeden 2567
 • ITA
 • No gift Policy
 • Coop plan
 • นโยบายอธิบดี
 • Pirunraj

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  Wisit
  Wongchai
  korakot

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ขอเชิญชวนออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงาน ตามโครงการสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ปี 2567
  • การดำเนินการตามโครงการ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก
  • แสดงความยินดี
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566/2567 จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สหกรณ์ภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด  2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานเจ้าพระยา จำกัด
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566/2567 จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สหกรณ์ภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด  2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานเจ้าพระยา จำกัด
  • หนังสือแนะนำ
  • หนังสือแนะนำ
  • แผนพัฒนาสหกรณ์
  • ขอเชิญชวนออกกำลังกายหลังเวลาเลิกงาน ตามโครงการสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ปี 2567

  • การดำเนินการตามโครงการ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก

  • แสดงความยินดี

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566/2567 จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สหกรณ์ภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด 2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานเจ้าพระยา จำกัด

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566/2567 จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สหกรณ์ภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด 2. สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานเจ้าพระยา จำกัด

  • หนังสือแนะนำ

  • หนังสือแนะนำ

  • แผนพัฒนาสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโลยีการสหกรณ์ที่ 13
  Layer 3
  Layer 4
  Banner Pd Office

  เมนูอื่นๆ

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 5
  Layer 6
  Layer 7

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2

  สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท : ภาพประกอบและวิดีทัศน์ จากเว็บไซต์ freepik.com, flaticon.com
  Copyright © 2022 Chainat Provincial Cooperative Office  BACK TO TOP
  https://www.cpd.go.th/index.php